Sunday, January 9, 2011

STRATEGI PELAKSANAAN

  • STRATEGI MAKRO (APLIKASI TEKNIK DAN STRATEGI MENJAWAB SOALAN) 
         1. Ceramah Aplikasi Teknik dan Strategi Menjawab Soalan oleh Guru.
  • STRATEGI MIKRO (SOALAN TAHUN-TAHUN LEPAS MENGIKUT TOPIK) 
         1. Huraian corak soalan topikal oleh guru.
         2. Pelajar membuat latihan berdasarkan corak.

No comments:

Post a Comment